top of page

9 TEMAER 
GØR GRINDSTED ENDNU GRØNNERE

For at den nye identitet inkluderer så mange vinkler og mennesker som overhovedet muligt, har vi valgt at dele visionen ind i 8 temaer. Alle borgere i Grindsted er velkommen til at starte initiativer under hvert tema og komme med ideer og input, inden for GDGH's 3 værdier; læring, fællesskab og bæredygtighed. På den måde håber vi på at plante frøene, så Grindsted kan nå målet om at blive Den Grønne Hovedstad.  

Bæredygtig energi

ENERGI

"Selvom Grindsted er langt fremme på energiområdet, så vil GDGH sætte endnu mere skub i reduktionen af energi i alle led. Udledningen af  CO₂ skal reduceres yderligere. På sigt skal hele Grindsted by være CO₂ neutrale. Derudover vil temaet også omhandle indfangning af CO₂."

 Tovholder for temaet: 

René Heiselberg Gier 

Bike Gears

TRANSPORT

"GDGH ser Grindsted som en by, som vil gå forrest inde for bæredygtige og klimavenlige transportmuligheder. Opfordring til motion, kollektiv transport, el-biler og andre innovative løsninger kan fx bryde bybilledet og være helt centrale i Grindsted." 

Tovholder for temaet: 

Ole Søbye 

frivilligt arbejde

MILJØ

"GDGH vil kæmpe- og skubbe på for en egentlig bekæmpelse af forureningen og oprensning af søerne i Grindsted. Herunder, videreudvikle eksisterende metoder, i  samarbejde med relevante partnere. Desuden vil vi fokusere på- og værne om den mangfoldige natur og biodiversitet."

Tovholder for temaet:

René Heiselberg Gier  

Kvinde, der gennemser uden for en butik

HANDEL

"GDGH vil understøtte og fremme udviklingen af fremtidens klimabevidste handel, hvor man fokuserer på økologiske, bæredygtige og lokale varer." 

 

Tovholdere for temaet:

Kristian Duedahl 

Stille Skov

SKOV & NATUR

"GDGH vil i tråd med strategien for Billund kommune og FN’s verdensmål indlede et fokus på at gøre naturen i og omkring Grindsted mere attraktiv for både borgere og turister"

Tovholdere for temaet: 

Jørgen Guldager 

Landmand skærer kål

LANDBRUG & FØDEVARER

"GDGH vil indbyde til forskning og udvikling af fremtidens bæredygtige landbrug og fødevarer. Desuden værne om- og skabe større interaktion mellem mennesker, skov og natur."

Tovholdere for temaet: 

Tommy Mikkelsen

grønbøger

INDUSTRI & ERHVERV

"GDGH vil understøtte og fremme bæredygtige  projekter, som skal øge antallet af arbejdspladser og fællesskabet i Grindsted by."

 Tovholder for temaet: 

Dig måske?

voksende planter
Billede af Hannah Busing

KULTUR OG FÆLLESSKAB

RESSOURCE-OPTIMERING

"GDGH vil styrke båndene i lokalsamfundet og fremme en bæredygtig kultur og et stærkt fællesskab, der kan skabe positive forandringer."

 

Tovholder for temaet:

Pernille Steffensen

"GDGH vil sætte fokus på vores allesammens vaner, og hvordan vi sammen på positiv vis kan forandre og udvikle vores hjem i en grøn og bæredygtig retning."

 

Tovholder for temaet:

Anne-Grethe Hansen

bottom of page