top of page

Billund Kommune indgår partnerskab med Grindsted - den grønne hovedstad


Billund Kommune og foreningen ”Grindsted – den grønne hovedstad” indgår et partnerskab med henblik på at styrke udviklingen af Grindsted.


Billund Kommune og foreningen ”Grindsted – den grønne hovedstad” (GDGH) kommer fremover til at samarbejde om den grønne og bæredygtige udvikling af Grindsted by skriver kommunen i en pressemeddelelse.


Foreningen arbejder blandt andet for, at Grindsted-forureningen bliver et aktiv for byen; dels gennem en bæredygtig oprensning af forureningen, og dels ved at oprensningen bliver tænkt sammen med byens energiforsyning.


”I Billund Kommune har vi en stor interesse i, at vi får ryddet op i fortidens synder fra Grindsted-forureningen, og vi arbejder hårdt på at få en oprensning i gang. Derfor giver det god mening at indgå et samarbejde med ”Grindsted – den grønne hovedstad, som deler vores interesse,” siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.


De fælles interesser betyder, at foreningen og kommunen indgår et partnerskab.


Partnerskabet indebærer i første omgang, at Simon Nicolajsen Jørgensen og Mads Søbye Helbo, henholdsvis formand og næstformand for kommunens Teknik-, Plan- og Kulturudvalg, træder ind i foreningens bestyrelse.


”Jeg glæder mig til, at vi nu skal i gang med konstruktive drøftelser af, hvor og på hvilke områder det vil være oplagt for os og GDGH at samarbejde,” siger Simon Nicolajsen Jørgensen.


Næste skridt er at beskrive partnerskabets opgaver og samarbejdsområder i flere detaljer, henunder drøftelser om et eventuelt fælles sekretariat.


”Visionen om Grindsted som den grønne hovedstad kalder på fællesskab. Kun gennem fællesskab skaber vi en fornyet identitet for Grindsted. En vision og identitet, der i sin enkelthed handler om at flytte Grindsted fra at være den forurenede by og mod en grøn og bæredygtig by. Derfor er vi også begejstrede over, at Billund Kommune nu går aktivt ind i vores vision. Vi ser frem til et tværgående samarbejde, som uden tvivl har potentialet til at sætte Grindsted på landkortet i fremtiden,” udtaler René Gier, formand for foreningen ”Grindsted – den grønne hovedstad.

38 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page