top of page

Lokalt samarbejde og innovation skaber cirkulær energiøkonomi i Billund kommune

De tre centrale værdier i GDGH’s arbejde er læring, fællesskab og bæredygtighed. Vi arbejder på at fremme, understøtte og skabe læringsfællesskaber i Grindsted. Disse fællesskaber skal skabe bæredygtige løsninger, der medvirker til den grønne omstilling. Det lyder fint og fornemt, men det er faktisk meget håndgribeligt, og det beviser samarbejdet mellem GEV, Billund Varmeværk og andre samarbejdspartnere.


Siden marts 2020 har GEV og Billund Varmeværk i samarbejde med rådgivende ingeniører arbejdet på at kvalificere ideen om et teknologicenter, og det har nu udmøntet sig i en konkret plan, der kan omdanne bio-rester til klimavenlig-gødning og samtidig levere restvarme til de to forsyningsselskaber. Det er altså en win-win løsning.


Løsningen er også meget interessant mener Billund Kommune, som i en pressemeddelelse udtrykker deres støtte til projektet:


“Teknologien og projektet har et enormt potentiale – ikke alene for vores lokalområde og borgerne i Billund Kommune. Det kan potentielt blive et tilløbsstykke for forskning og udvikling, som kan vække opsigt på internationalt plan,” udtaler borgmester Ib Kristensen.

Grundlæggende skal teknologicenteret modtage bio-rester fra spildevandsselskaber. Ved at udsætte bio-resterne for en pyrolysebehandling er det muligt at binde kulstof i materialet – kulstof som derved ikke binder sig til ilt og bliver omdannes til CO2, men i stedet risikofrit kan pløjes ned i landbrugsjorden.


De to forsyningsselskaber har altså set potentialet i en forædlingsproces og gjort det til en tilføjelse til deres energikilder, hvilket ikke blot kan betale sig på den økonomiske bundlinje, men også på den bæredygtige bundlinje.


“Udover kommunens vision bakker etableringen af teknologicenteret op om implementeringen af cirkulær økonomi, FNs 17 verdensmål og ikke mindst væksten og erhvervslivet i Billund kommune,” siger Ib Kristensen, som glæder sig til at følge projektets udvikling.


I GDGH glæder vi os også til at følge udviklingen. I GDGH arbejder vi med at implementere cirkulære økonomiske processer i Grindsted. Det kan både være i energisystemet, men også hjemme i privaten ved at genplante hjertesalat. Grøn omstilling kan gøres på utalligt mange måder og det er faktisk sjovt at eksperimentere med samtidig med at det kan betale sig. Det budskab vil vi have ud til alle i Grindsted.


69 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page