top of page

IDÉER OG TILTAG

Idéerne og tiltagene i idébanken er inspiration til, hvordan fremtiden i Grindsted kan se ud. Tiltagene spiller ind i vores nøgleværdier: 

bæredygtighed, fællesskab og læring.​

Grindsted – den grønne hovedstad vil gerne være en frivillig, borgerdrevet vision - at det er grindstedborgerne, som skal være drivkraften. Derfor sætter vi også fokus på de projektforslag, der kommer fra jer, og som kan realiseres.

Har du den gode idé, og vil du arbejde på et af projekterne?

Så kontakt os - vi hjælper gerne!

Nyt Projekt (5).png

BORGERNES
IDÉBANK

Nyt Projekt (5).png

TOVHOLDERNES IDÉBANK

bottom of page