IDÉER OG 

TILTAG

Nyt Projekt (5).png

BORGERNES
IDÉBANK

Idéerne og tiltagene i idébanken er inspiration til, hvordan fremtiden i Grindsted kan se ud. Tiltagene spiller ind i GDGH's nøgleværdier; bæredygtighed, fællesskab og læring.

Du kan klikke ind på det enkelte tiltag for at få mere at vide. Har du brug for uddybende materiale omkring dem kan du kontakte projektlederen hos GDGH.

Nyt Projekt (5).png

TOVHOLDERNES IDÉBANK