top of page

BORGERNES 

IDÉBANK

Grindsted – den grønne hovedstad vil gerne være en frivillig, borgerdrevet vision - at det er grindstedborgerne, som skal være drivkraften. Derfor sætter vi også fokus på de projektforslag der kommer fra grindstedborgerne, og som kan realiseres af grindstedborgerne. Listen herunder indeholder kun sådanne projekter.

 

Vil du, eller er I flere, der gerne vil arbejde for at gennemføre ét af projekterne, så kontakt en af tovholderne eller projektlederne hos ’Grindsted – den grønne hovedstad’, så vi kan hjælpe dig/jer i gang.

IDÉER

 • Sejl over Torvet → der kan sættes op efter behov, eksp. ved loppemarked, koncerter osv.

 • Borde/bænkesæt på Torvet → der er permanente og sidder fast

 • Flere blomster i bymidten

 • Fjerne betonklodserne i midtbyen

 • Gøre bymidten/Tovet til en lukket gågade (dvs. bilfri zone)

 • Starte en cykelkampagne i Grindsted

 • Sti med aktiviteter til børn mellem Campus og bymidten (der går igennem Engen)

 • Lave streetbasket

 • Shelters ude omkring Engsøen

 • Fitness og legeplads i naturen

 • Lave et mountainbike track

 • En naturlegeplads

 • Lave bænke langs åen

 • Lave noget forskønnelse langs åen (”Noget at se på”)

 • Skøjtebane med lys på nede ved Engen

 • Træning på Tovet (dvs. at foreningerne på skrift holder ”Kom og prøv en sportsgren")

 • Lave byvandringer → frivillige, evt. samarbejde med hjerteforeningen

 • Grindsted planter – dag/arrangement hvor man planter træer, buske eller blomster

 • Byttefestival – Wardrobe refresh event → man indlevere X antal af sit tøj, får X kuponer som man kan bytte til andre stykker tøj på festivallen

 • Affaldssortering ved offentlige events/arrangementer

 • Samle-skrald-dag → fx samle X g/kg og få et gavekort til en lokal butik, eller for hvert kg indsamlet skrald går X kr. til dyrene/naturen/oprensning af Grindsted eller andet

 • Verdensskov - plantning af træer fra alle nationaliteter, der er i Grindsted med tilhørende QR-kode, der giver information om træet og landet

STØRRE PROJEKTER

 • ”Bæredygtige aftener i bymidten” → Aftener hvor alle spisesteder har bæredygtige retter på menuen, og hvor butikkerne sælger bæredygtige varer, eks. pop-up boder.

 • Grønt innovationskontor → kom til Grindsted og lav innovative grønne projekter

 • Tema på Torvet → skrifter efter årstiderne strand, skøjtebane, osv.

 • Turistbåd i Engsøen → ruten skal gå fra Karensminde og til midtbyen

bottom of page